Vad är bra starthänder egentligen?

Vad är bra starthänder egentligen?

”Spela bra starthänder!” Du har hört tipset förr. Många säger ofta lite blaséartat att det är viktigt att vara selektiv före floppen. Men det är ungefär som att säga att det är viktigt att göra mål i fotboll. Alla förstår att man ska göra det, men den viktiga frågan är hur man gör mål, eller hur man spelar bra starthänder.

Det är nödvändigt att poängtera är att det går att anamma en vinnande strategi i poker – vilket skiljer spelet från andra spel som hittas på ett kasino. Den som påstår sig ha en revolutionerande strategi för roulette är inte helt med i matchen, men i poker kan du bli bättre än de du möter. Mycket av din framgång beror på spelet före floppen. Vilka händer ska du då spela?

Typer av starthänder

Höga par (JJ-AA): Detta är självklart bra händer som skall spelas under alla förutsättningar (i alla fall AA och KK). Är du först in i handen höjer du och om någon spelare höjer innan dig slår du om. Du kan ta för givet att du leder före floppen.

Genom at vara aggressiv och höja får du också med de typer av händer du vill ha med. Säg att du skulle vara lite lurig och syna före floppen med dina AA och fem spelare går med. Då finns det många floppar som ser hotfulla ut. Höjer du istället är chansen god att du får med dig lägre par och händer som AK och AQ. Mot dessa ligger du väldigt bra till och om någon motståndare träffar topp-par kan du få in pengarna som favorit.

Höga kort (AK, AQ etc.): Höga händer är bra draghänder. Just det, draghänder. AK klarar sig sällan på egen hand utan behöver hjälp av korten på bordet. Men vill det sig väl och du träffar topp-par har du också högst kicker, vilket gör handen stark.

Nu är det naturligtvis inte så att du ska ge upp varje gång du missar floppen med höga kort. Har du varit aggressiv före floppen kan du ta hem potten genom fortsatt aggressivitet. Men det viktiga är att du inte ser på höga kort som självklara händer. Du ska höja, visst, men du måste också kunna ge upp handen om andra visar styrka.

Små och mellanhöga par (22-TT): De små paren (22-77) är ofta rätt lättspelade. Du kan höja med dem, du kan syna en höjning, men målet är detsamma: att träffa ett set. Styrkan ligger i att när du får triss på floppen är handen gömd och din motståndare kommer inte att inse styrkan i din hand innan han stoppat in en hel del chips i potten. I vanliga fall ska du spela vidare på floppen då du träffar set och ge upp handen i andra fall, men höjer du före floppen kan du då och då fortsätta spela aggressivt och köpa potten.

Dem mellanhöga paren (77-TT) är lite lurigare. Antingen spelar du hårt och försöker hamna mot så få spelare som möjligt – förhoppningsvis en eller max två. Du hoppas på så få överkort som möjligt på floppen och fortsätter aggressivt. Problemet är att det ofta kommer högre kort än ditt par och då är det lätt att göra misstag.

Du kan också spela dem som små par och sikta på ett set, och har någon annan spelare visat aggressivitet är detta den klokaste vägen att gå, men en bra spelare blandar spelstilarna.

Connectors (JT, 96, 52 etc.): Dessa händer kan vara väldigt värdefulla om de hanteras rätt. De kan skapa stegar, men naturligtvis också tvåpar och triss. Problemet är att du ofta missar flopparna, så för den vanliga spelaren är det bäst att försöka se så billiga floppar som möjligt och sedan koppla på aggressiviteten om det kommer ett bra drag eller till och med en riktig hand.

Ju högre handen är desto bättre är den – JT är alltså bättre än 87. Får du topp-par med JT är det starkare än om du får det med 87. Men annars har händerna samma karaktär.

Ju närmre korten är varandra desto bättre är handen. JT (connector) kan skapa fler stegar än exempelvis 85 (two-gapper). Detta gör den första handen bättre.

Suited: Händer stiger i värde om korten är i samma färg, kanske inte så mycket som folk i allmänhet tror, men handen är bättre ”suited”. Har du två kort i samma färg kommer du få färgdrag på ungefär 11 % av flopparna (och färdig färg 0,84 %). Får du ett färgdrag så kommer du bara fylla färgen en dryg tredjedel av gångerna (både turn och river inräknade).

Detta gör att du ofta ska se suited som en bonus och inte en anledning att spela handen. Kan du limpa in med, säg A4s, i no-limit hold’em är det okej, men du ska inte spela Q7 under förevändningen att de var i samma färg.

… men de flesta starthänderna är ospelbara, glöm inte det…