Matematik

Poker är ett spel som i grund och botten handlar om matematik, t ex. hur stor chans man har att träffa sin färg på de två sista korten. Om man ska vinna i poker så är det flera faktorer som ska vägas in. Bluffande och läsande av en motståndare är en viktig del i pokern men det är en stor fördel att kunna sin pokermatematik för att bli en storspelare. Här beskrivs de matematiska grunderna som du bör kunna om du ska vinna långsiktigt på poker.

Sannolikheter – odds

Sannolikheter är precis som det låter, hur sannolikt det är att vissa kort kommer. Här förklaras ett exempel hur du räknar ut oddset på att få färg på turn eller river.

Våra kort är asks och floppen är 2h7s9s. Vi är nu ett spaderkort ifrån att få den högsta färgen och vi vill veta hur stor sannolikhet det är att vi träffar färgen.

En kortlek består av 52 kort, fyra färger och 13 olika värden på korten. Det finns 13 spader i en kortlek (52/4). Vi vet nu att det är 13 minus 4 spader eftersom vi har två och det ligger två på floppen. Den snabbtänkte förstår att vi har nio spader kvar i leken som vi kan få färgen på inför de två sista korten, turn och river. Det finns 47 kort kvar: 52 minus våra två kort minus de tre på floppen (man räknar aldrig med motståndarens kort). Vi delar nu de nio spaderkorten med de 47 resterande korten: 9/47 = 0,19 (19%) Vi har nu 19% chans att det skall komma ett spader på turn.

Om vi nu säger att turn är jc vill vi ju såklart räkna ut sannolikheten för att få färg på rivern. Detta gör man genom uträkningen 9/46 = 0,196 (19,6%).

Låt oss säga att din motståndare ställer in efter flop, då du hade fyra färgkort, du vill ju då såklart veta hur stor procentchans det är att du får färgen. För att veta detta adderar man 19% med 19.6% och får du ut att sannolikheten att vi får färgen på antingen turn eller river är ca 38,6%.

Pottodds

Då du nu kan räkna ut sannolikheten att du träffar bör du kunna vinna på detta i längden. Vi fortsätter med exemplet där vi har 38,6% chans att få färg. Storleken på potten efter floppen där våra två spader ligger är $12. Spelaren innan oss höjer $4 och får då upp potten till $16. För att vi ska syna måste vi betala $4. Då räknar man den summan vi måste betala ($4) delat med den totala potten ($16), alltså 4/16 = 25%. Vår hand har ju 38,6% om vi räknar med att vi kan gå med och se både turn och river. Potten har 25% och vi har därför ett övertag och bör syna. Hade däremot vår motståndare satsat $10 hade förutsättningarna sett helt annorlunda ut. Det hade då krävts $10 för att få chans på en pott på $22. 10/22 = 45,5%. Då vårt drag endast har 38,6% kostar det mer än det smakar och vi bör lägga oss om vi skall följa pottoddsen. Spelar man efter denna mall kommer man enligt oddset att vinna på sitt spel i längden.

Implicita odds

Då dina odds talar emot dig bör du alltså inte syna men har du t ex. ett färgstegdrag och du tror att du kommer vinna allt från motståndaren om just rätt kort kommer så kan det vara värt att gå mot oddsen. Detta är alltså inte något matematiskt hållbart eftersom vi aldrig vet hur mycket vår motståndare är beredd att trycka in i potten då du träffat din färgstege men väl värt att ha i åtanke vid ett bra drag mot t ex. en aggressiv motståndare.