Handranking

Royal Straight Flush

Hjärter EssHjärter KungHjärter DamHjärter KnektHjärter Tio

Färgstege

Spader TreSpader FyraSpader FemSpader SexSpader Sju

Fyrtal

Hjärter DamSpader DamKlöver DamRuter DamKlöver Nio

Kåk

Klöver FyraRuter FyraHjärter FyraSpader KungRuter Kung

Färg

Hjärter EssHjärter TioHjärter SjuHjärter SexHjärter Två

Stege

Klöver KnektRuter TioRuter NioHjärter ÅttaSpader Sju

Triss

Spader SjuHjärter SjuKlöver SjuRuter DamSpader Nio

Två par

Klöver EssRuter EssHjärter KnektRuter KnektKlöver Sex

Ett par

Spader KungHjärter KungRuter ÅttaSpader FemKlöver Fyra

Högt kort

Ruter EssHjärter DamKlöver NioHjärter FemSpader Två