5 korts stötpoker

Denna pokergren är lite olik de andra eftersom man aldrig lägger ut någon flopp, turn eller river. Istället får var och en kort på bordet, både dolda och synliga.

Vad som däremot är likt de andra är att det finns olika typer av 5 korts stötpoker:

  • – Limit – Bestämda belopp som får satsas.
  • – Spread limit – samtliga höjningar måste ligga inom ett visst förutbestämt intervall. En höjning måste dock vara minst lika stora som den senaste satsningen/höjningen.
  • – Pot limit – man får bara satsa maximalt så mycket som potten är.
  • – No limit – Ingen begränsning på satsningarna.

Men vi tar det från början. Innan några kort delas ut skall varje spela betala en avgift, en i pokersammanhang kallad ”ante”.

Efter det får varje spelare två kort – ett som man får titta på men sedan lägger uppochned på bordet (dolt) och ett bredvid som är synligt för alla spelare. Till skillnad från Texas och Omaha så är det inga mörkar i stötpoker och det är faktiskt den med lägst värderade färgen på det öppna kortet som börjar. Alltså ingen särskild turordning beroende på vart dealern sitter. Rangordningen för valörerna är klöver (lägst), ruter, hjärter och spader (högst). Har flera spelare samma färg går man givetvis efter vem som har lägst värde på kortet.

Första satsningsrundan
När det är avgjort vem som börjar agera inleds den första satsningsrundan. Denna går till precis som i de andra pokerspelen men med särskilda satsningskrav som beskrevs här ovan. Efter att den första satsningsrundan är klar lägger man upp nästa synliga kort då nästa satsningsrunda tar vid.

Andra satsningsrundan
När det tredje kortet delats ut är det den spelare med bäst hand baserat på de två synliga som börjar agera. I övrigt fungerar det som en vanlig satsningsrunda och efter att den är avslutas får spelarna ännu ett synligt kort som läggs på bordet.

Tredje satsningsrundan
Även här är det den spelare med bäst synliga hand som börjar. I övrigt fungerar det precis som i den tredje rundan. När denna är avslutas får varje spelare sitt femte och sista kort. Även detta är synligt för samtliga.

Fjärde satsningsrundan
Det är nu följdaktligen spelaren med bäst 4-kortshand som börjar. Annars fungerar även denna satsningsrunda som den föregående.

Showdown
Det är nu dags att visa vem som kan kombinera den bästa handen! Eftersom man fått 5 stycken kort vardera är det såklart dessa man använder men observera att själva färgen har nu ingen betydelse!