7 korts stötpoker

7 korts stötpoker är som man har på namnet väldigt likt 5 korts stötpoker men med ändå några undantag.
Det finns tre delar av spelet:

  • – Limit – Bestämda belopp som får satsas.
  • – Spread limit – samtliga höjningar måste ligga inom ett visst förutbestämt intervall. En höjning måste dock vara minst lika stora som den senaste satsningen/höjningen.
  • – Pot limit – man får bara satsa maximalt så mycket som potten är.

Innan några kort delas ut skall varje spela betala en avgift, en i pokersammanhang kallad ”ante”.

Efter detta är gjort får varje spelare tre kort; två som man tittar på och sedan lägger dolt på bordet och sen ett synligt som alla spelare kan se.

Första satsningsrundan
Den spelare med det lägsta synliga kortet i limit och det högsta i pot limit får sedan börja. Är det någon som har lika högt så är det färgen på kortet som avgör. Sedan fortsätter satsningsrundan som vanligt medurs. Efter att varje spelare fått göra sitt val delas nästa kort ut som synligt.

Andra satsningsrundan
Det är nu den spelare med bäst synlig hand som börjar att agera. Sedan en vanlig satsningsrunda.

Samma regler som på den andra satsningsrundan gäller sedan vidare i spelet:

  • Tredje satsningsrundan: Ett kort synligt (fem kort totalt)
  • Fjärde satsningsrundan: Ett kort synligt (sex kort totalt)
  • Femte satsningsrundan: Ett kort dolt (sju kort totalt)

Showdown
Nu är det dags att se vem som kan visa upp den bästa handen bestående av fem kort av både sina synliga och dolda kort på bordet. Är det någon spelare som har lika bra hand delar man på potten.

Tillägg
Om det inte finns fler kort i leken att dela ut när det sjunde kortet ska komma läggs detta öppet – synligt och användbart för samtliga spelare.