Texas Holdem

Texas holdem är den överlägset mest populära varianten av poker. Denna spelsort har, precis som man hör på dess namn, sitt ursprung från Texas och har spelats enda sedan 1900-talets början. Texas holdem nådde inte utanför Texas gränser förrän spelet 1967 kom till Las Vegas och då började utövas av en viss Doyle Brunson.

Det finns tre olika delar av texas holdem:

  • – Limit – bestämda belopp som får satsas.
  • – Pot limit – Man får bara satsa maximalt så mycket som potten är.
  • – No limit – Ingen begränsning på satsningarna, den vanligaste formen och den vi kommer utgå ifrån i exemplet nedan.

 
Men hur går det då till? Här nedan följer en enklare beskrivning av spelet och dess regler. Häng gärna med på bilderna för att få en lättare förståelse!

Innan flopp
Innan utdelningen av kort sker så måste de två personerna som sitter efter dealern betala en avgift – mörkar. Spelaren direkt efter dealern lägger lilla mörken och spelaren efter honom lägger den stora, som brukar vara dubbelt så mycket som den lilla (kan dock variera). Varje spelare blir tilldelade två kort som båda hålls dolda för motståndarna. När detta är gjort är det dags för den första satsningsrundan.

Det är nu dags för spelaren som sitter efter stora mörken att göra sitt drag. Denne kan antingen välja att syna och därmed lägga in lika mycket som en stor mörk, att lägga sig utan avgift eller att höja potten. Kom ihåg att man vid höjning i detta skedet alltid måste lägga in minst dubbelt så mycket som den stora mörken!

Sedan går turen vidare tills alla gjort sina val. Notera att om det inte är höjt och turen kommer till den stora mörken har denna ändå ett val att passa eller höja. Att lägga sig här vore ju dumt eftersom man redan lagt in tillräckligt för att se en flopp. När detta är gjort samlar man ihop markerna som spelarna har satsat så att man får en tydlig bild om hur mycket som är i potten.

Flopp
Nu skall dealern först lägga ett kort dolt (detta för att undvika att någon har märkt korten) och sedan tre stycken öppna kort efter varandra. Därefter börjar spelaren direkt till vänster om dealern att göra sitt val (passa eller satsa). Väljer denne att satsa så är kravet minst lika mycket som stora mörken var. Låt säga att spelare 1 satsar 25, då måste spelare 2 ta ställning till om han vill fortsätta vara med och då lägga in 25, lägga sig, eller kanske höja? Kom ihåg att efter varje satsningsrunda måste alla spelare ha lagt in lika mycket för att fortsätta ha en chans på potten.

Efter att potten i mitten samlats ihop är det dags för nästa steg!

Turn
Samma visa med det dolda kortet gäller denna gång men nu är det bara ett kort som skall upp på bordet. Den spelare efter dealern som fortfarande är med i potten får börja göra sitt val och sedan är löper spelet på i samma takt som på floppen.

River
Efter att dealern lagt det dolda kortet till sidan läggs nu det sista öppna kortet upp – rivern! Återigen börjar spelaren efter dealern och turen fortsätter sedan som vanligt. När alla spelare gjort sitt val är det dags att visa vad man egentligen har!

Showdown
Vi har nu kommit fram till delen där varje spelare skall visa vad han egentligen har för något. Den spelare som sist blev synad av någon annan börjar visa. I annat fall är det första spelaren efter dealern som visar först. Det gäller nu att med hjälp av sina två kort på handen och de fem på borden ha kunnat mixa ihop en så bra femkortshand som möjligt.